Tecknad bild av en vit fågel och en beige gris som ser ut att fäktas med golfklubbor, båda gestikulerande och med öppna munnar som om de argumenterar, på en vit bakgrund.

2Gringos miljöpolicy

Vi på 2 Gringos är engagerade i att ta hand om vår planet och att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Därför har vi utformat en miljöpolicy som beskriver våra åtaganden för att minska vår miljöpåverkan.

Minska avfallet: Vi åtar oss att minska avfallet genom att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Vi kommer att använda miljövänliga förpackningar och material och uppmana våra leverantörer att göra detsamma. Vi använder också spilltyger och återvunnet material till våra kepsar. Genom att använda återvunna material minskar vi avfallet och minskar behovet av nya resurser. Vi är stolta över att kunna erbjuda hållbara produkter som samtidigt ser bra ut och är av hög kvalitet.


Minska vår koldioxidavtryck: Vi åtar oss att minska vår koldioxidavtryck genom att använda förnybar energi och genom att minska vårt resande till ett minimum.

Minska vår vattenanvändning: Vi åtar oss att minska vår vattenanvändning genom att använda vattenbesparande teknik och att uppmana våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

Främja en hållbar livsstil: Vi åtar oss att främja en hållbar livsstil genom att erbjuda produkter och tjänster som främjar miljövänliga val och genom att informera våra kunder om miljövänliga val.

Uppmuntra till återvinning: Vi uppmanar våra kunder att återvinna och att göra sitt bästa för att minska sin miljöpåverkan.

När vi väljer leverantörer och samarbetspartners är deras miljöarbete en viktig faktor som vi tar hänsyn till. Vi vill arbeta med leverantörer som delar vår syn på hållbarhet och som tar ansvar för sin miljöpåverkan. Genom att välja leverantörer med ett starkt miljöengagemang kan vi arbeta tillsammans för att minska vår samlade miljöpåverkan och ta hand om vår planet på ett bättre sätt.

Utvärdera vår miljöpåverkan: Vi åtar oss att regelbundet utvärdera vår miljöpåverkan och att fortsätta förbättra våra åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Genom att följa vår miljöpolicy och genom att arbeta tillsammans kan vi minska vår miljöpåverkan och hjälpa till att skydda vår planet.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar