Serie i tre delar, där en fågel puttar och missar håll och är missnöjd.

Golf i Sverige - Hur mår sporten?

Golf är en av världens mest populära sporter och har en stark närvaro i Sverige. Med en ökning på 4,4% i antalet registrerade golfspelare under 2021, är det tydligt att golf fortsätter att växa som sport i landet. Vi har granskat Svenska Golfförbundets rapport "Golfspelarna och spelet 2022" ger en omfattande översikt över golfens nuvarande situation i Sverige.

Antalet golfspelare i Sverige har ökat

Rapporten visar att antalet registrerade golfspelare i Sverige har ökat under det senaste året och vid slutet av 2021 fanns det totalt 493 147 registrerade golfspelare i landet. En annan positiv trend är att antalet kvinnliga golfspelare fortsätter att öka, med en ökning på 1,6% jämfört med 2020.

Golfens ekonomiska betydelse

Golfen har en betydande ekonomisk inverkan i Sverige. Enligt rapporten omsatte golfen i landet totalt 11,6 miljarder kronor år 2021, vilket inkluderar allt från greenfee-avgifter till utrustning, mat och dryck på golfbanan. Golfen skapar också omkring 27 000 heltidsanställningar i landet.

Golfens positiva hälsoeffekter

Golf är en fysisk sport som involverar en hel del gång och rörelse, vilket kan ha en positiv inverkan på hälsan. Enligt rapporten upplever 72% av alla golfspelare att golf har en positiv inverkan på deras hälsa. Golfen kan också ha en positiv inverkan på mental hälsa genom att minska stress och ångest.

Golf - en sport för alla

Golf är en sport som passar alla åldrar och kön. Rapporten visar att antalet yngre golfspelare ökar medan antalet äldre golfspelare minskar. Detta är en trend som vi tror kommer att fortsätta i framtiden, då golfen fortsätter att erbjuda ett roligt och socialt sätt att hålla sig aktiv och hälsosam.

Slutsats

Svenska Golfförbundets rapport "Golfspelarna och spelet 2022" visar att golfen fortsätter att växa och vara en viktig del av det svenska samhället. Golfen har en stark närvaro i ekonomin och ger också positiva hälsoeffekter för de som spelar sporten. Oavsett om du är en erfaren golfspelare eller nybörjare, finns det gott om möjligheter att spela golf i Sverige och uppleva allt som sporten har att erbjuda.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar