Golfare som slagit en drive

Golfindustrins dilemma: Begränsa längden på golfslag eller behålla utmaningen?

Frågan om att begränsa hur långt golfbollen får slås har varit ett hett ämne inom golfvärlden under en tid. En av de främsta anledningarna till detta är att moderna golfklubbor och golfbollar möjliggör längre slag än någonsin tidigare. Detta har lett till diskussioner om huruvida golfbanorna bör anpassas för att möta den ökande längden på slag, eller om det bör finnas en begränsning på hur långt golfbollen får slås.

Golfpiké från Kenny Flowers, finns i vår golfbutik


I januari 2021 meddelade USGA och R&A, de två organen som ansvarar för att fastställa golfregler, att de hade startat en omfattande undersökning om huruvida längden på golfslag bör begränsas. Detta inkluderar att samla in data från professionella spelare, tillverkare av golfklubbor och golfbollar, och golfbanor runt om i världen.

En av de främsta orsakerna till att detta diskuteras är att längre golfslag kan ha en negativ inverkan på golfbanorna. När golfare kan slå längre måste golfbanorna anpassas för att möta detta, vilket kan leda till att de blir längre och svårare. Detta kan i sin tur kräva större områden för att bygga ut golfbanorna, vilket kan ha en negativ inverkan på miljön och öka kostnaderna för att bygga och underhålla golfbanor.

Det finns dock också motståndare till att begränsa längden på golfslag. Vissa menar att detta skulle ha en negativ inverkan på sporten genom att minska spänningen och utmaningen för spelare. Dessutom skulle det kunna ha en negativ inverkan på försäljningen av golfklubbor och golfbollar, vilket är en viktig del av golfindustrin.

Än så länge finns det inga officiella beslut om att begränsa längden på golfslag. USGA och R&A fortsätter att samla in data och diskutera frågan med intressenter inom golfvärlden. Det är möjligt att vi kommer att se någon form av begränsning på längden av golfslag i framtiden, men det är för tidigt att säga exakt vad det kommer att innebära eller när det kan införas.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar