Illustration av en frustrerad vit fågel som håller en bruten golf flagga i näbben, med en golfboll och det separata klubhuvudet på marken framför sig, vilket antyder ett misslyckat försök att spela golf

Nya golfregler 2023

Här är några av de viktigaste regel förändringarna i regelboken för golf 2023

  • En ny regel har införts – Regel 25 – som gör golfen mer inkluderande. Regel 25 gäller för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar och tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna. Paragolfare kan därmed spela på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning, och då spela i samma tävling och hamna på samma resultatlista.
  • Det är en ny procedur för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje. Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Alltså, bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar – framåt, bakåt och åt sidorna.
Tecknad bild av en vit fågel och en ljusgrå gris som ser ut at fäkta med golfklubbor, vilket ger en humoristisk bild av djur som deltar i en mänsklig aktivitet.
  • Om du skadar din klubba under ronden får du spela vidare med klubban, laga den eller byta ut den. Undantaget är om du skadar klubban i ett vredesutbrott. Då får du spela vidare med klubban, men inte laga eller byta ut den.
En komisk teckning som framställer en vit fågel och en beige gris i en livlig tvist efter en dålig golfrunda, där fågeln ser ut att sjunga eller skrika medan grisen har en bestämd grepp om klubban.
  • Som spelare i en slagspelstävling (till exempel slaggolf och poängbogey) behöver du inte längre ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att räkna ut din nettoscore.
  • Om din boll är i vila utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge. Ett undantag görs numera dock om du droppar, placerar eller återplacerar din boll.
Illustration av en vit fågel och en beige gris som åker i en golfbil, båda karaktärerna bär solglasögon och ser ut att ha en god tid tillsammans på golfbanan.
  • Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till endast ett slag i slagspel och matchspel.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar