närbild på ett ansikte som ligger ner på en golfbana och har en pegg placerad i munnen. En hand lägger en golfboll på peggen.

Vad som krävs för att starta en egen golfklubb i Sverige enligt Svenska Golfförbundet.

Att starta en egen golfklubb kan vara en spännande och utmanande uppgift. För att säkerställa att man uppfyller de krav som ställs och kan driva en golfklubb på ett professionellt sätt, är det viktigt att man följer riktlinjerna som Svenska Golfförbundet (SGF) sätter upp.
En vältränad golfare står på golfbanan, han ser glad ut och har moderna golfkläder på sig.

Här är några av de saker som man behöver ta hänsyn till när man startar en egen golfklubb i Sverige:

  • Registrera en ideell förening hos Skatteverket

För att starta en egen golfklubb måste man först registrera en ideell förening hos Skatteverket. Detta är för att klubben ska ha en formell struktur och kunna hantera medlemskap, ekonomi och andra frågor på ett organiserat sätt.

  • Uppfylla kraven på en golfanläggning

För att kunna starta en golfklubb måste man ha tillgång till en golfanläggning som uppfyller kraven som SGF ställer upp för golfbanor. Detta inkluderar krav på antal hål, underhåll, utslagsplatser och greenområden. Man behöver också ha tillgång till utrustning och personal som kan hantera driften av golfbanan.

  • Ha minst 50 medlemmar

För att bli en fullvärdig medlem i SGF måste en golfklubb ha minst 50 medlemmar. Detta är ett minimikrav för att klubben ska kunna anses vara en representativ organisation för golfsporten i Sverige.

  • Ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet

När man har registrerat sin ideella förening och uppfyller kraven på en golfanläggning och medlemsantal, kan man ansöka om medlemskap i SGF. Detta innebär att klubben kommer att bli en del av SGF:s nätverk av golfklubbar i Sverige.

  • Följa regler och riktlinjer från SGF

När man är medlem i SGF är man bunden att följa de regler och riktlinjer som SGF sätter upp för golfklubbar i Sverige. Detta inkluderar etiska riktlinjer, rapportering av medlemsuppgifter och statistik, samt att följa golfreglerna på banan.

Närbild på golfare från bröstkorg och uppåt, har en vit golfkeps med en kokosnöt på och en golfpiké med cocosnöt motiv på.


Att starta en egen golfklubb kan vara en utmaning, men genom att följa riktlinjerna och kraven som Svenska Golfförbundet sätter upp kan man säkerställa att man driver en golfklubb som uppfyller höga kvalitetsstandarder och som är en del av en större gemenskap av golfklubbar i Sverige.

I Sverige är det inte vanligt att ha golfklubbar som inte är anslutna till Svenska Golfförbundet (SGF). En golfklubb som inte är ansluten till SGF är inte godkänd som en officiell golfklubb, vilket betyder att medlemmarna i klubben inte kan spela officiella golfmatcher, delta i tävlingar och inte heller kan använda sig av SGF:s utbildningar eller förmåner. Dessutom kan en golfklubb som inte är ansluten till SGF missa viktiga uppdateringar och information som rör säkerhet, etikett och andra regler som är viktiga för att utöva golfsporten på ett ansvarsfullt sätt.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar