Sex stycken golfare med färgglada golfkläder står uppradade på en golfbana.

Varifrån kommer ordet golf?

Varifrån har spelet golf fått sitt namn? Det etymologiska ursprunget till ordet "golf" kan spåras tillbaka till det gamla skotska ordet "golf", som antyder till en klubb eller käpp. Denna idrottsliga aktivitet har sina rötter i Skottland under 1400-talet, där den först utfördes på de vidsträckta och öppna fälten som präglade landskapet. Spelet kallades ursprungligen för "gowf" på skotska dialekten, ett ord som med tiden och språkets utveckling omformades till det nuvarande "golf" på engelska.

Termen "golf" började vinna en bredare användning under 1600-talet, samtidigt som sportens popularitet började växa i England och övriga världen. "Golf" har sedan dess kommit att bli en världsomfattande benämning för denna sport, som idag utövas på golfbanor världen över. Trots att sporten har genomgått betydande förändringar och utvecklats genom seklerna, har namnet "golf" uthärdat. Det står som ett arv till sportens rika historia och dess skotska förflutna.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar